понеделник, 12 юни 2017 г.

MS Word 2010, Обработка на текст в секция Home, раздел Font, ОБЯВА

Въведете следния текст по редове:
На 1 ред въведете: Обява
На 2 ред: Приятели от ТПГ Mария Kюри“, каним ви да вземете участие в събитието
На 3 ред: „моят клас – живот в снимки и колажи“,
На 4 ред: в който да покажете вашия клас пред другите.
На 5 ред: Очакваме материалите ви на e-mail адрес: pernik.tpg@gmail.com
На 6 ред: Може да участвате със снимки, коментари към снимките, презентации.
На 7 ред: Броят на снимките за всеки клас да не надвишава 30 броя.
На 8 ред: Очакваме ви!
На 9 ред: Краен срок 2 декември 2017 г.
Направете следната обработка на текста:
На 1 ред:  задайте размер на шрифта 70
На ред 2, 4 и 5, 6, 7, 9  задайте размер на шрифта 16
На ред 8 задайте размер на шрифта 18, удебелен.
На ред 3 направете размер на шрифта 24.
Селектирайте целия текст и дайте Font - Comic Sans MS.
На ред 1 задайте следните ефекти:
В секция Font , Text Effects изберете Shadow à Presents: Perspective Diagonal Upper Right; Color: Red, Accent 2; Glow – Glow Variations – Red, 8 pt glow, Accent color 2

Текстът „моят клас – живот в снимки и колажи“, задайте всички букви да са големи, с текстов ефект Reflection à Reflection Variations à Full Reflection, 8 pt offset
След обработката обявата трябва да изглежда по начина показан на снимката:

Няма коментари:

Публикуване на коментар